Search more than 2 million U.S. locations in an instant!
Find places named: in State of: County (optional): Feature Type (optional):

Home  >  State: Hawaii  >  Feature Type: Locale

Crater Overlook, HI

Crater Overlook is a Locale in Maui County, Hawaii. It has an elevation of 8,363 meters, or 27,438 feet.

Degrees Minutes Seconds:
Latitude: 20-44'53'' N
Longitude: 156-13'54'' W

Decimal Degrees:
Latitude: 20.7480556
Longitude: -156.2316667

 
 


Share your comments and photos of Crater Overlook, a Locale in Maui County, HI

Your comment or tip about this location:

(Optional) Upload a photo taken at this location:More places nearby ...

Area: Kumu‘iliahi

Civil: Kamehame Iki , Kalialinui , Kamehame Nui , Kealahou 3-4 , Papa‘anui , Pūlehu Iki , Waiakoa

Cliff: Kalahaku Pali , Leleiwi Pali

Crater: Kalu‘uoka‘ō‘ō

Lava: Ka Pā Pua‘a o Pele

Locale: Silversword Inn , Hosmer Grove Campground , Leleiwi Overlook , ‘Ukulele Camp , Crater Overlook , Haleakalā Satellite Tracking Station , Hōlua Cabin , Kalahaku Overlook , Kula Pipeline

Ridge: Keonehe‘ehe‘e

Slope: Ko‘olau Gap

Summit: Kumuiilahi , Magnetic Peak , Pāka‘ao‘ao , Kaulupō , Kilohana , Kolekole , Kama‘oli‘i , Kalepeamoa , Kamoaopele , Haupa‘akea Peak , Halāli‘i , Pu‘uoili , Pu‘uomāui , Pu‘uopele , Pu‘ukauaua , Pu‘ulu‘au , Pu‘umahanalua , Pu‘unianiau , Pu‘upahu , Pu‘u‘ula‘ula

Tower: KKUA-FM (Wailuku) , KAII-TV (Wailuku) , KGMV-TV (Wailuku) , KOGG-TV (Wailuku) , KMAU-TV (Wailuku) , KMEB-TV (Wailuku)

Trail: Silversword Loop , Sliding Sands Trail

Woods: Hosmer Grove

52 Places found nearby


Legal Notice: This website is informational only. No representation is made or warranty given as to its content. User assumes all risk of use. Lat-Long.com, its owners and its suppliers assume no responsibility for any loss or delay resulting from such use.
About

Time to build: 0.0980 Secs | Cached: 27-Jan-22 09:46 AM